به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • ملا محمد جوانرودی

ملا محمد فرزند سید مهدی جوانرودی متولد به سال 1285 ه ق انسانی دانشمند و عارفی ارجمند بوده که پس از خاتمه تحصیلات در بیاره نزد ملا عبدالقادر مدرس کانی کبودی به اجازه علمی نایل آمده ، دست ارادت به شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی داده ، و در خانقاه ایشان تا آخر حیات به سال 1367 ه.ق سمت تدریس داشته است .