به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • مولوی کورد

مولوی  

سید عبدالرحیم متخلص به «معدومی»و مشهور به «مولوی کُرد»فرزند ملا سعید وازنسل سید ملا ابوبکر مصنف چوری ، به سال 1221 ه.ق در دِهِ سَرشاته و در میان عشیره تاوگوز جوانرود متولد شده است . دراکثر شهرهای کردستان ایران و عراق درس خوانده است . در سلیمانیه نزد ملا عبدالرحمن نودشی اجازه گرفت .

 

در قریه چرسانه هلبجه مشغول تدریس شد ، در فرصتی در طویلی به حضور شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی مشرّف ، و در سلک سالکان طریقه درآمد . بعد از آن تا   آخر عمر در سرشاته به سر برد . مولوی ذات بابرکتی بوده که در علم و عمل شهرت و معروفیت بسزایی داشته است . استاد مسلّم شعر کُردی اورامی و غزلیاتش مملو     از صنایع ادبی است . مولوی در طول زندگی سختیهای زیادی دیده است ، از جمله آتش گرفتن خانه و کتابخانه اش ، مرگ همسرش عنبر خاتون ، نابینایی هفت ساله   قبل از مرگ ، مولوی در حال نابینایی بر اثر افتادن از مرکوب خود به شدت آسیب می بیند و پس از چندروز به سال 1300 ه.ق در می گذرد .

 آثار مولوی : 1- الفوائح (منظومه ای فارسی در عقاید اسلامی   2- الفضیله (منظومه ای عربی در عقاید)  3- العقیده المرضیه (به کردی در کلام و عقاید)   4- دیوان اشعار و غزلیات  5- رساله ای در اصول طریقه  نقشبندیه

 

ئه ی گرد مه وجودی جه تو گرت مایه                                       مه وجوود هه رتونی ، ماسوی سایه

په نهان بی ته نها وه حده تت موج وه رد                                     په ی شناسایی ظوهوریوه ت که رد

شه فای ئیش زام مه ینه تان سه خت                                                          ضیای دیده ی دل مه عدوومی به دبه خت

کووره ی عه شق دل هه ر ی هند جوش وه رده ن                                           گولاله م چون ویم فه راموش که رده ن

 

مولوی