به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • ملا احمد کلاشی

نامش احمد پسر صدیق کلاشی در سال 1226 هـ . ق در روستای کلاش جوانرود بدنیا آمده است . در همان اوایل کودکی پیش پدرش خواندن و نوشتن را آموخت و بعد به سنندج رفته و در آنجا درس ملائی( حوزه ای ) را تمام کرد ، سپس پیش غلامشاه خان رفته و نویسنده او شد . بعد از مدتی به جوانرود برگشت و نویسنده علیی اکبر خان حاکم جوانرود شد . و در همین زمان هم شروع کرد به درس دادن ، ملا احمد کلاشی در سال 1298 بعد از 22 سال زندگی وفات یافت ملا احمد یکی از ادیبان و شاعران معروف کرد به شمارمی آید ، با کیفی جوانرودی آشنایی داشته و نامه های منظوم برای همدیگر ارسال می کردند .

             دله گوش بده ر ، دله گوش بده ر                   لادی وه قه ولم خاص خاص گوش بده ر

           وه سوه سه وخه یال نه خاطربه که ر                تاوا چون په ریت یه ک یه ک ده ردسه ر

           خداوه ند غه ففار هه م ره حمه ت پیشه ن           وَ لا تَقْنَطُوا فه رموده ی ویشه ن

           پ ا بنیه ر نه رای راسی و قه ناعه ت                    ویر بده ر وه ذیکر خولوص طاعه ت